Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Romańczuk

"Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione."
- Nelson Mandela

Dlaczego my?

Nowatorskie podejście do prowadzonych spraw

Na każdą sprawę patrzymy przez pryzmat większej całości, szukając rozwiązań, których wdrożenie pozwoli naszemu klientowi znaleźć się w obiektywnie lepszej sytuacji, zbliżając go do osiągnięcia długofalowych celów.

Wychodząc poza zero-jedynkowe postrzeganie rzeczywistości jesteśmy w stanie pomóc w sprawach wydawało by się beznadziejnych, jednocześnie pozwalając naszym klientom oszczędzić czas i pieniądze,

kawa
0 %
Sucess Rate

Specjalizacje

Umowy

Przygotowanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji, obsługa prawna na etapie realizacyjnym, sporządzanie regulaminów i ogólnych warunków umów, mediacje i spory sądowe w zakresie odpowiedzialności kontraktowej.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz szkód majątkowych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków w gospodarstwie rolnym, i innych zdarzeń losowych.

Własność Intelektualna

Bieżące doradztwo, prowadzenie postępowań rejestrowych i spornych, ochrona praw wyłącznych przed sądami i Trybunałem Sprawiedliwości UE, ochronę praw wyłącznych w toku postępowań karnych, prowadzenie negocjacji i mediacji, i inne.

Nieruchomości

Badanie stanu prawnego nieruchomości, reprezentowanie właścicieli nieruchomości wobec najemców, reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych, zasiedzenie nieruchomości, służebności.

Kredyty Frankowe

Analiza umów kredytowych, negocjacje z bankami, reprezentacja klientów przed sądem w sprawach o unieważnienie umowy i zwrot nienależnych świadczeń.

E-Commerce

Przygotowywanie regulaminów sklepów i portali internetowych, doradztwo w zakresie prawa nowych technologii, RODO, ochrony dóbr osobistych i własności intelektualnej związanych z działalnością w przestrzeni cyfrowej.

Sprawy Karne

Obrona oskarżonych oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą i sprawami karnoskarbowymi, sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

Sprawy Administracyjne

Sprawy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prawa budowlanego, prawa geologicznego i górniczego, gospodarki nieruchomościami, sprawy rent planistycznych i opłat adiacenckich, oraz innych.

Sprawy Imigracyjne

Legalizacja pobytu cudzoziemca, uzyskiwanie pozwoleń na pobyt czasowy i stały, uzyskiwanie pozwolenia na pracę, uzyskiwanie polskiego obywatelstwa, działalność gospodarcza cudzoziemców.

Wynagrodzenie

Ostateczna wycena dla danego modelu wynagrodzenia zależy od skomplikowania sprawy i spodziewanego nakładu pracy

wynagrodzenie godzinowe
ryczałt
ryczałt z premią za sukces
abonament

Aby zlecić analizę sprawy zadzwoń: +48 881 476 997

Nasi Prawnicy

Radca prawny

Założyciel Kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie ubezpieczeń gospodarczych.

prawnik

Wieloletni współpracownik Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym.

Audaces fortuna iuvat timidosque repellit

Analiza Twojej sprawy

Wypełnij formularz a my oddzwonimy